Support, Tips och råd

Många frågetecken med nya Legimus från MTM

Just nu får jag många frågor från er därute på biblioteken om nedladdning från MTM. Den vanligaste frågan är Kan du hjälpa oss?

Svaret är: Absolut!

Sedan ganska länge har jag haft ett verktyg som gör så att ni kan ladda ned böcker från MTM precis som vanligt. Det är klart och redo att installera, men det beror lite på hur ni arbetar. Och på er IT. Det finns treolika fall:

  • Ni laddar ned och gör allting från robotens styrdator med en och samma användare
  • Ni laddar ned och gör allting från robotens styrdator med era egna användare
  • Ni laddar ned från era arbetsplatser

Jag kommer fylla på den här texten med mer information, men eftersom det är mycket som händer nu nöjer jag mig med att säga att om ni vill ha hjälp med detta behöver jag veta vilket alternativ ovan ni använder och jag behöver nästan säkert också en kontakt hos er IT. Detta för att veta vilken lösning jag ska installera och att jag har tillgång till datorn som administratör.

Men, om ni använder det tredje alternativet, kan ni faktiskt göra installationen själva med hjälp av er IT. Endera installera direkt på varje arbetsplats eller att IT paketerar programmet i sina automatiska installationsverktyg.

Mejla mig vilket/vilka alternativ ni använder på rickard@autobok.se så ska jag se till att ni får hjälp så snabbt som möjligt.

Mer information kommer efter hand…