Arkiv januari 2020

Rimage – Felsökning

Följ denna felsökningsguide om du har en produktionsrobot från Rimage.

 1. Kontrollera i Windows tjänstehanterare att Rimagetjänsterna är startade. Om de inte är det, läs nedan.
 2. Kontrollera om produktionsenheten fungerar och kommunicerar med datorn.
 3. Kontakta Autoboks support.

Rimage Windowstjänster startar inte

Om Rimage Windowstjänster inte är startade kan det bero på flera saker. Notera i bilden nedan som vilken användare tjänsterna behöver logga in. Standardanvändaren är RimageServices som skapas av Rimages installationsprogram. Detta är en lokal användare, den skapas alltså inte i ett eventuellt AD.

Om du prövar att starta en av tjänsterna får du meddelandet om att tjänsten inte kan startas pga inloggningsproblem om t.ex.

 • Användaren RimageServices inte finns på den aktuella datorn
 • Användaren RimageServices lösenord av någon anledning ändrats

Naturligtvis kan det finnas andra anledningar till att tjänsterna inte startar, som t.ex. otillräckliga rättigheter eller någon säkerhetspolicy som slår till. Eller naturligtvis att installationen gått sönder. Ofta är det det enklare att avinstallera Rimageprogrammen och installera om dem. Det kan man göra med hjälp av den installationsskiva som medföljde roboten eller beställa den tjänsten från oss.

Kontrollera om produktionsenheten fungerar och kommunicerar med datorn

Med hjälp av programmet QuickDisk som medföljer Rimageinstallationen kan du skapa en CD manuellt. Programmet fungerar ungefär som ett vanligt CD brännarprogram med den skillnaden att det använder produktionsenheten för att bränna skivan. Det finns guider för detta på nätet.

Skapa en skiva med några slumpmässigt valda filer och välj en utskriftslayout. Starta produktionen. Om det fungerar och en skiva produceras fungerar med största sannolikhet Rimageprogramvaran korrekt.

Tekniska noteringar om felsökning av Autobok

Autobok fungerar tillsammans med mjukvara från leverantören av produktionsutrustning, endera Rimage eller Primera. För att felsöka dessa behöver du gå till artikeln om aktuell utrustning, men börja med denna artikel och kontrollera att själva Autobokprogrammet fungerar.

Kontrollera att Autobok fungerar

 1. Öppna Windows tjänsterhanterare och kontrollera att tjänstern AutobokService är startad.
 2. Öppna programmet Autobok. Du hittar en genväg på skrivbordet på den dator där Autobok är installerat.
 3. Under inställningar, kontrollera vilken mapp som ställts in som nedladdningsmapp, d.v.s. var de nedladdade böckerna skall placeras. Om du redan vet vilken mapp det är kan du gå direkt till nästa steg.
 4. Öppna nedladdningsmappen. Ladda ned en bok från MTM och placera i mappen. Du kan också kopera filerna testfilerna Vad sa pappa Åberg – C42591.rmf och Vad sa pappa Åberg – C42591.iso från mappen C:\Autobok 4. Om filer med samma namn redan finns i mappen, radera dem.
 5. Efter några sekunder skall det skapas en fil med samma namn men med filändelsen .processing. Detta visar att själva Autobok med all sannolikhet fungerar korrekt. Gå vidare med felsökning av den produktionsutrustning ni använder.

Byta bläckpatron på en Primerabrännare

När du bytt bläckpatron på en Primerabrännare behöver du kalibrera brännaren skrivare för att kunna använda Autobok och brännaren. Det är enkelt att göra.

 • Se till att det finns minst en skiva i brännaren
 • Öppna programmet PT Publisher på brännaren styrdator. Det kan krävas att man kör programmet som administratör.
 • I vänstra kolumnen av programmet visas en bild på en brännarrobot och under den ska meddelandet Kalibrera skrivaren. Klicka på det meddelandet. Om meddelandet inte finns där kan man komma åt kalibreringsrutinen från en av menyerna i programmet.

Under kalibreringen kommer ett mönster skrivas ut på en skiva, vilket används för att justera skrivarhuvudet. När skivan lagts i utmatningsfacket är kalibreringen klar. Skivan som skrivits ut är förbrukad och kan inte användas igen.

Installera Autobok

Autobok är konstruerat för att sköta sig självt och vara enkelt att installera och underhålla. Vi erbjuder installation via fjärruppkoppling mot en avgift som för närvarande är 1.500 kr exklusive moms, men det är egentligen inga konstigheter att installera själv. Den här instruktionen tar dig igenom processen.

Att tänka på

Ofta behöver man tillfälligt höjda rättigheter på den dator man vill installera Autobok på. Inför vårt besök eller fjärruppkoppling är det bra att ha säkerställt detta med sin IT avdelning. Rättigheterna man behöver på styrdatorn är administratörsrättigheter.

Autobok fungerar för Windows 7 och framåt (inklusive Windows 10). Men programvaran för själva CD-brännaren (roboten) kan ha andra restriktioner, och om du t.ex. uppgraderar från Windows 7 till Windows 10 kan du behöva kontrollera dessa stödprogramvaror.

Du behöver också ha konfigurerat datorn för att kunna köra Java. Autobok i sig kräver inte Java, men MTMs programvara för att ladda ned böcker kräver Java. Vi har ingen kontroll på eller kan erbjuda support för MTMs programvara eller webbplats.

Utrustningen kräver stödprogrammen för den utrustning du har (Rimage eller Primera). Vid leveransen fick du en installationsskiva för dessa programvaror, men de går också i vissa fall att ladda ned från tillverkarnas hemsidor, www.primera.com eller www.rimage.com. Hittar du inte det du behöver är du välkommen att kontakta oss.

Installationsprocessen

Börja med att ladda ned korrekt installationsprogram under nedladdningar här på Autobok.se. Om du har utrustning från Rimage väljer du AutobokNetPublisherSetup och om du har utrustning från Primera väljer du AutobokPrimeraSetup.

Se till att stödprogrammen från tillverkaren av din utrustning är installerad och fungerar (se ovan).

Kör Autoboks installationsprogram. Lösenordet får du från oss, skicka ett epost till oss så svarar vi omgående. Du behöver inte ändra några inställningar utan kan klicka Fortsätt på varje skärm. När installationen är klar är Autobok installerat och klart att använda.

Om du vill kan du konfigerar Autobok så du kan ladda ned böcker på vilken dator du vill, till och med från andra bibliotek om de är uppkopplade på samma nätverk. Mer information om det hittar du under Konfigurera Autobok för flera filialer eller användare.

Ladda ned en bok från MTM och välj att spara den i mappen C:\MTMBooks (om du inte konfigurerat Autobok att hämta böcker från nätverket). I den mappen skall det för varje bok laddas ned två filer, en med filändelsen .ISO och en med .RMF. Om allt fungerar skall boken produceras inom 10-20 sekunder.

Ladda ned till nätverksresurs

Du kan konfigurera om Autobok till att söka efter böcker på en annan mapp än den som är standard (C:\MTMBooks). Genom att starta Autobokbiblioteket och gå in i inställningar kan du ändra mappen som Autobok söker i.

Viktigt att tänka på om du gör det är tre saker:

 1. Autobok körs som en Windowsserver, så de enhetsbokstäver (t.ex. H: eller K: som organisationer ofta använder) är inte uppmappade så att Autobok ser dem. Man måste därför använda en UNC-formatterad sökväg i formatet \\servername\mapp\mapp.
 2. Som standard körs Autobok som en Windowsservice som loggar på med Local System användaren på datorn. Det betyder att Autobok som standard inte har tillgång till nätverksresurser. Du måste därför i Windows Service Manager konfiguera servicen Autobok att logga in som en användare som har fullständiga rättigheter till den resurs du vill använda. De flesta använder någon typ av maskinkonto som inte behöver byta lösenord periodvis.
 3. För att dessa ändringar skall träda i kraft krävs att Autobok startas om. Det räcker normalt med att starta om Windowsservicen Autobok, men att starta om datorn har samma effekt.

Om du behöver hjälp

Du kan så klart behöva hjälp under installationsprocessen, och förutsatt att ni har Autoboks supportavtal är ni alltid välkomna att ställa frågor via nedanstående kontaktvägar. Normalt är epost det bästa sättet att nå oss, men alla sätt går naturligtvis bra.

Rickard Engberg, Linri AB / Autobok, rickard@autobok.se, 070-5559498

Du kan alltid kontakta oss med alla frågor kring Autobok du kan tänkas ha. Om det ligger utanför själva Autobok hänvisar vi dig till rätt person.

För frågor om hårdvaran och beställning av förbrukningsmaterial hänvisar vi till vår partner https://www.uni-print.se.