Arkiv februari 2019

Linri AB ny huvudman för Autobok

Pressmeddelande

Från den 1 mars 2019 övertar Linri AB ansvaret som huvudman för talboksbrännarprodukten Autobok.

Autobok förenklar för svenska bibliotek att producera talböcker från Myndigheten för tillgängliga media (MTM). Produkten automatiserar hela produktionskedjan.

Linri AB har sedan starten ansvarat för den tekniska utvecklingen av produkten och Absurd Ideas AB har ansvarat för försäljning och huvumannaskap. Efter en överenskommelse mellan bolagen övertar Linri AB totalansvaret för produkten. Absurd Ideas kommer fortsättningsvis ansvara för försäljning och support av hårdvara kopplad till Autobok.

Förändringen i ansvar påverkar inte priser, support- eller användarvillkor för produkten.