Nyheter, Support

Autobok och Log4j

Nyligen upptäcktes en säkerhetsbrist i komponenenten Log4j och vi har fått frågan kring om Autobok använder sig av Log4j. Autobok består av två delar, nämligen

Läs mer