Nyheter, Support

Autobok och Log4j

Nyligen upptäcktes en säkerhetsbrist i komponenenten Log4j och vi har fått frågan kring om Autobok använder sig av Log4j. Autobok består av två delar, nämligen själva Autobok och mjukvara från Robotleverantören, vanligast Rimage.

Autobok är ett Windows Native program, vilket innebär att ingen Java används. Alltså använder Autobok INTE Log4j.

Rimage meddelar att deras styrprogramvara RSS är utsatt upp till och med version 9.1 och rekommenderar att man uppgraderar till version 9.4 och att man avinstallerar programvaran WebRSM. Se Rimage meddelande här.

Uppgraderingen till version 9.4 är gratis och kan utföras av er IT support, men vi erbjuder hjälp med denna uppgradering för självkostnadspriset 1.000 kr ex moms. Vi kommer då också installera en patch för den senaste Windowsuppdateringen och en patch för instabilitet i Rimage programvara som en del drabbats av.

Boknedladdaren och MTMs tjänster är utvecklade i Java och/eller Javascript, och vi har ställt frågan till MTMs support huruvida Log4j används i någon av deras tjänster och om de i så fall åtgärdat denna säkerhetsbrist. De svarar att de undersökt med hjälp av leverantör och kommit till slutsatsen att de versioner [MTM] använder inte har kritisk påverkan.

Kontrollera version och avinstallera WebRSM

Kontrollera RSS versionsnummer genom att starta Rimage System Manager och öppna About-rutan från menyn. Versionen ska vara 9.4 eller högre.

WebRSM – om ni har den installerad, vilket inte är troligt – avinstalleras från Windows kontrollpanel, lägg till och ta bort program precis som vilken Windowsapplikation som helst. WebRSM har inte installerats automatiskt sedan version 9.2, så förmodligen har ni inte den komponenten installerad.