Arkiv september 2020

Ny version 4.4.5 av Autobok

Idag släpper vi en ny version av Autobok, version 4.4.5, för Rimage NetPuplisher. Versionen innehåller

  • Förbättrad rensning av nedladdade filer efter slutförd talboksproduktion
  • Möjlighet att bränna samma bok flera gånger efter varandra även om den tidigare boken inte producerats klart

Alla nya versioner av Autobok är gratis om ni har Autobok underhållsavtal.