Rimage – Felsökning

Rimage – Felsökning

Följ denna felsökningsguide om du har en produktionsrobot från Rimage.

  1. Kontrollera i Windows tjänstehanterare att Rimagetjänsterna är startade. Om de inte är det, läs nedan.
  2. Kontrollera om produktionsenheten fungerar och kommunicerar med datorn.
  3. Kontakta Autoboks support.

Rimage Windowstjänster startar inte

Om Rimage Windowstjänster inte är startade kan det bero på flera saker. Notera i bilden nedan som vilken användare tjänsterna behöver logga in. Standardanvändaren är RimageServices som skapas av Rimages installationsprogram. Detta är en lokal användare, den skapas alltså inte i ett eventuellt AD.

Om du prövar att starta en av tjänsterna får du meddelandet om att tjänsten inte kan startas pga inloggningsproblem om t.ex.

  • Användaren RimageServices inte finns på den aktuella datorn
  • Användaren RimageServices lösenord av någon anledning ändrats

Naturligtvis kan det finnas andra anledningar till att tjänsterna inte startar, som t.ex. otillräckliga rättigheter eller någon säkerhetspolicy som slår till. Eller naturligtvis att installationen gått sönder. Ofta är det det enklare att avinstallera Rimageprogrammen och installera om dem. Det kan man göra med hjälp av den installationsskiva som medföljde roboten eller beställa den tjänsten från oss.

Kontrollera om produktionsenheten fungerar och kommunicerar med datorn

Med hjälp av programmet QuickDisk som medföljer Rimageinstallationen kan du skapa en CD manuellt. Programmet fungerar ungefär som ett vanligt CD brännarprogram med den skillnaden att det använder produktionsenheten för att bränna skivan. Det finns guider för detta på nätet.

Skapa en skiva med några slumpmässigt valda filer och välj en utskriftslayout. Starta produktionen. Om det fungerar och en skiva produceras fungerar med största sannolikhet Rimageprogramvaran korrekt.

admin

Kommentarer inaktiverade.