Nyheter, Support

Hur du laddar ned och installerar Autoboks fix för nya Legimus

Eftersom nedladdningsförfarandet har förändrats i och med Legimus nya webbplats, har vid tagit fram ett verktyg som hjälper dig att fortsätta producera talböcker helt automatiskt, precis som tidigare.

Ladda ned Legimusfixen via länken nedan

Ladda ned installationsprogrammet från Nedladdning i menyn ovan eller klicka här för att komma dit.

Vad har Legimus ändrat?

Tidigare använde du Legimus boknedladdare för att dina nedladdade bokfiler skulle hamna på rätt ställe. Boknedladdaren finns inte i Legimus nya webbplats, utan bokfilerna hamnar i nedladdningsmappen. Utan Autoboks Legimusverktyg måste du flytta filerna manuellt från nedladdningsmappen till Autobokmappen, ändra nedladdningsmappen i Windows eller ändra i Autobok så att nedladdningsmappen blir Autobokmappen. Inget av de alternativen är speciellt bra, så därför har jag utvecklat en funktion i Autobok som gör detta automatiskt.

Vad gör Autoboks Legimusverktyg?

Autoboks nedladdningsverktyg för Legimus flyttar helt enkelt bokfiler från Windows nedladdningsmapp till en Autobokmapp ni redan har inställd. Det gör att ni kan ladda ned böcker från Legimus precis som vanligt och de flyttas automatiskt till Autobokmappen och bränns som vanligt.

Men det finns ett aber. Windows nedladdningsmapp är samma mapp för olika användare. Därför kan den behöva ställas in om ni loggar in med era egna användarnamn på robotdatorn. Ett konfigurationsprogram för att ställa in det medföljer installationen.

Vart kör man Autoboks Legimusverktyg?

Man kan köra det både på robotdatorn och på sin arbetsdator, om man använder den för att ladda ned böcker. I båda fallen kan man behöva ange sökvägen både till nedladdningsmappen och Autobokmappen, även om nedladdningsmappen på din arbetsdator oftast hämtar av programmet självt.

Det kan också vara nödvändigt att få hjälp av IT för att installera verktyget på en arbetsdator, eller till och med att IT måste lägga till programmet i sina installationsskript. Installationen är förberedd för det, och instruktioner för vad IT behöver göra i så fall av oss. Be IT kontakta oss.

För IT avdelningen

Nedladdningen ovan kan installeras i tyst läge, så det fungerar att paketera den och distribuera med deploymentbverktyg. Använd kommandot nedan för att installera Legimusfixen.

AutobokLegimusKlient /VERYSILENT

Vad kostar Autoboks Legimusverktyg?

Det kanske är den bästa nyheten. För er med supportavtal är verktyget helt gratis.

Kontakt

Konfiguration

Konfigurationen för Legimusfixen kan behöva justeras. Installationen försöker lista ut vilka sökvägar som ska användas, men det är inte alltid möjligt. Programmet hamnar som en ikon vid klockan. Högerklicka på den och välj konfiguration.

Ange sökvägarna till nedladdningsmappen och Autoboks bokmapp. Nedladdningsmappen är som standard Windows nedladdningsmapp för den aktuella användaren, så den är förmodligen korrekt.

Autobokmappen ställs automatiskt in till Autoboks standardnedladdningsmapp, vilket förmodligen är korrekt om ni laddar ned på samma dator som styr roboten. Men om ni laddar ned på er arbetsplats skall ni istället välja den mapp som ni tidigare laddade ned böcker till med Legimus Bokhämtare.