Nyheter

Nya versioner av Autobokprogrammen

Ett block av bugfixar och förbättringar av Autobokprogrammen finns nu att hämta hem. Programmen Autobok, Autobok Minneskort och Autobok Legimusfix omfattas av releasen. Justeringarna omfattar både förbättringar och bugfixar.

Autobok 4.7

  • Löser bug där .iso-filer hamnare i C:\ och i vissa fall inte kunde raderas
  • Löser problem med Autobokbiblioteks databas

Autobok Legimusfix

  • Förbättringar med att bestämma nedladdningsmapp
  • Bättre loggning
  • Stabilare funktion

Autobok Minneskort

  • Fungerar mer som ett ’vanligt’ Windowsprogram vilket förbättrar användarupplevelsen och gör programmet lättare att förstå
  • Kopiera boktitel och författare till klippbordet
  • Bugfixar