Tips och råd

Hur funkar egentligen Legimusfixen?

För ett par år sedan nu försvann Boknedladdaren när MTM lanserade en ny version av Legimus. Jag vet inte den egentliga anledningen, men jag gissar att det var för att Boknedladdaren var utvecklad i Java, och man ville komma ifrån Java. Hur som helst, så var Boknedladdaren ett ganska trevligt verktyg för biblioteken som använder Autobok eftersom den kom ihåg vilken mapp man ska lägga böckerna i för att Autobok ska hitta dem och bränna dem.

Efter Legimusuppdateringen hamnar de nedladdade böckerna i Windows nedladdningsmapp, den som kallas Hämtade filer, ibland Downloads eller Nedladdningar. Trots att den mappen är till för just nedladdningar, är det lite olyckligt för Autobok eftersom mappen Hämtade filer är en ’virtuell mapp’. Mappen Hämtade filer är nämligen olika beroende på hur man loggat in på datorn.

Nu blir det lite rörigt. Man kan starta en Autobokproduktion på lite olika sätt beroende på hur Autobok är konfigurerad just hos er. Man kan ladda ned böcker på sin egen arbetsplats, man kan ladda ned dem på brännardatorn med en gemensam användare eller man kan ladda ned böckerna på brännardatorn med sin egen användare. Alla tre sätten går lika bra, och man kan faktiskt sammanfatta dem i två olika typer av nedladdningar.

  1. Ladda ned inloggad som en gemensam användare
  2. Ladad ned inloggad som sin egen användare

Vad är skillnaden? Det är här hur Windows nedladdningsmapp fungerar kommer in i bilden. Beroende på hur du loggar in kommer nämligen nedladdningsmappen finnas på olika ställen på hårddisken.

Loggar du t.ex. in som Lisa eller Peter, kommer nedladdningsmappen finnas i en mappstruktur liknande:

C:\Användare\Lisa\Downloads
eller
C:\Användare\Peter\Downloads

Loggar ni in på en gemensam användare, t.ex Robot finns mappen i:

C:\Användare\Robot\Downloads

Det är till och med så att Windows översätter foldrarna i strukturen till det språk Windows är installerat med, även om det alltid finns en struktur på engelska för varje användare.

Hur vet Autobok vart böckerna laddats ned?

Autobok vet inte vart böckerna har laddats ned. Det var det Boknedladdaren höll reda på. Första gången man laddade ned en bok valde man Autoboks mapp, som vanligtvis vad C:\TPBooks eller C:\MTMBooks. Boknedladdaren laddade alltså ned böckerna direkt till rätt Autobokmapp.

Det var detta som slutade fungera i och med att Boknedladdaren togs bort, och man fick flytta filerna själv från nedladdningsmappen till Autobokmappen. Det var lite knöligt, så vi gjorde en egen boknedladdare. Men, vi fick göra den på ett annat sätt eftersom Nedladdningsmappen inte alltid är på samma ställe.

Om ni laddar ned på robotdatorn med en gemensam användare

Om ni laddar ned på robotdatorn med en gemensam användare kan man installera fixen, vi kallar den Legimusfixen, som en tjänst i Windows. Det betyder att fixen alltid körs automatiskt i bakgrunden. Du behöver inte starta ett program eller se till att programmet är igång för att det ska fungera. Vi kan använda en Windowstjänst eftersom vi vet att filerna kommer laddas ned till samma ställe varje gång, nämligen den gemensamma användarens nedladdningsmapp.

Detta är det enklaste och pålitligaste sättet att använda Legimusfixen.

Om ni loggar ned från er egen arbetsplats eller ert eget konto på robotdatorn

Loggar ni däremot in med er egen användare på robotdatorn, eller för den delen laddar ned på er egen arbetslaptop kan Legimustjänsten inte veta var de nedladdade böckerna hamnar, eftersom en Windowstjänst inte är inloggad med samma användare som dig. Minns från ovan, det är användaren som styr var nedladdningsmappen finns och därigenom var de nedladdade filerna hamnar.

Därför kan Legimusfixen också köras som ett vanligt Windowsprogram som, när det startats, kommer köras som den inloggade användaren (d.v.s. dig) och på så sätt ha samma nedladdningsmapp som dig. Om någon annan loggar in med sin egen användare kommer Legimusfixen starta som den användaren och använda den användarens nedladdningsmapp.

Det finns ett dock ett aber. Medans en Windowstjänst startas automatiskt, på ett säker och stabilt sätt när Windows startar, måste man starta ett program manuellt. Man kan iofs ställa in så att programmet startar automatiskt när en användare loggar in, vilket Legimusfixen gör, men inställningen måste göras endera vid installationen eller av programmet självt. Konsekvensen blir, i vårt fall, att man måste starta programmet manuellt första gången en användare loggar in på datorn. Efterföljande inloggningar startas programmet automatiskt.

Ett annat aber är att program som körs i användarens ’session’, d.v.s. inloggning är lite känsligare för att stanna eller stängas ned. Det är ju bara att starta programmet igen, men ibland kanske man inte märker att det stannat.

Hur vet jag om jag använder Legimusfixen som tjänst eller program?

Man kan kontrollera om Legimusfixen körs som en tjänst genom att öppna Windows tjänstehanterare. Ibland behöver IT göra det, ibland kan man titta själv. Gör så här:

  1. Klicka Windowsknappen
  2. När Windowsmenyn visas skriver ni rakt in Services eller Tjänster. Meny söker då fram programmet Tjänster (eller Services). Starta det.
  3. Gå ner tills du hittar Autobok enligt bilden till höger
  4. Om Autobok Legimus Service körs så används Legimusfixen som en tjänst

Om Legimusfixen körs som ett program hittar du det bland progamikonerna nere vid klockan. Du kan ibland behöva klicka upp alla program vid klockan på den lilla uppåt-pilen.

Avslutningsvis

Beroende på hur mi arbetar med Autobok finns det alltså ett enkelt sätt att automatisera flyttandet av nedladdade böcker till rätt ställe. Vi hjälper dig installera Legimusfixen, det ingår i ert supportavtal. Kontakta oss så hittar vi en tid.