Ny version 4.4.5 av Autobok

Idag släpper vi en ny version av Autobok, version 4.4.5, för Rimage NetPuplisher. Versionen innehåller

  • Förbättrad rensning av nedladdade filer efter slutförd talboksproduktion
  • Möjlighet att bränna samma bok flera gånger efter varandra även om den tidigare boken inte producerats klart

Alla nya versioner av Autobok är gratis om ni har Autobok underhållsavtal.

Byta bläckpatron på en Primerabrännare

När du bytt bläckpatron på en Primerabrännare behöver du kalibrera brännaren skrivare för att kunna använda Autobok och brännaren. Det är enkelt att göra.

  • Se till att det finns minst en skiva i brännaren
  • Öppna programmet PT Publisher på brännaren styrdator. Det kan krävas att man kör programmet som administratör.
  • I vänstra kolumnen av programmet visas en bild på en brännarrobot och under den ska meddelandet Kalibrera skrivaren. Klicka på det meddelandet. Om meddelandet inte finns där kan man komma åt kalibreringsrutinen från en av menyerna i programmet.

Under kalibreringen kommer ett mönster skrivas ut på en skiva, vilket används för att justera skrivarhuvudet. När skivan lagts i utmatningsfacket är kalibreringen klar. Skivan som skrivits ut är förbrukad och kan inte användas igen.

Förändrat underhållsavtal

Med anledning av förändringen i ansvar och ägarskap av Autobok som vi meddelade i somras har nu Autoboks underhållsavtal justerats. Det enda som ändrats är avtalsparten (d.v.s. Linri AB) och referenspriset (priset höjdes för ett par år sedan).

Avtalet kan laddas ned som PDF under nedladdningar.

CD-produktionsutrustningar

Behöver du köpa ny hårdvara, CD-skivor eller färgband så samarbetar Autobokgruppen med UniPrint. UniPrint tillhandahåller och erbjuder service på alla de produktionssystem som Autobok är kompatibelt med.

För mer information, se UniPrints hemsida: https://www.uni-print.se/

Ny ägare för Autobok

Autobok har genom åren tillhandahållits av Absurd Ideas AB och Linri AB i samarbete. Sedan januari 2019 övergick hela ägandeskapet och ansvaret för Autoboks mjukvara till Linri AB, eftersom Absurd Ideas AB kommer avvecklas 2019-08-31.

Linri AB kommer överta hela ansvaret för Autobokmjukvaran men kommer, för att göra det lättare för er, erbjuda support på både mjuk- och hårdvara (men i en del fall hänvisa hårdvarusupport till tillverkarnas supportavdelningar eller till UniPrint AB). Fakturering av framtida supportavgifter och nya licenser kommer fortsättningsvis också att göras av Linri AB, och nedan hittar du fullständiga kontakt- och bolagsuppgifter.

Förbrukningsvaror, t.ex. färgpatroner, CD skivor etc beställs enklast fr o m 2019-09-01 från UniPrint AB (daniel@uni-print.se).

Det är vår förhoppning att ert användande av Autobok också i framtiden skall vara snabbt och lätt.

Linri AB
556759-5847
Rickard Engberg
Brusmarvägen 10
761 97 Norrtälje
Tel. 070-5559498
Epost. rickard@autobok.se
Support. http://support.autobok.se
Absurd Ideas AB
556738-5629
Christian Almsted
Tel. 08-55033664
Epost. christian@absurdideas.se

Linri AB ny huvudman för Autobok

Pressmeddelande

Från den 1 mars 2019 övertar Linri AB ansvaret som huvudman för talboksbrännarprodukten Autobok.

Autobok förenklar för svenska bibliotek att producera talböcker från Myndigheten för tillgängliga media (MTM). Produkten automatiserar hela produktionskedjan.

Linri AB har sedan starten ansvarat för den tekniska utvecklingen av produkten och Absurd Ideas AB har ansvarat för försäljning och huvumannaskap. Efter en överenskommelse mellan bolagen övertar Linri AB totalansvaret för produkten. Absurd Ideas kommer fortsättningsvis ansvara för försäljning och support av hårdvara kopplad till Autobok.

Förändringen i ansvar påverkar inte priser, support- eller användarvillkor för produkten.