Kategori Uncategorized

Ny ägare för Autobok

Autobok har genom åren tillhandahållits av Absurd Ideas AB och Linri AB i samarbete. Sedan januari 2019 övergick hela ägandeskapet och ansvaret för Autoboks mjukvara till Linri AB, eftersom Absurd Ideas AB kommer avvecklas 2019-08-31.

Linri AB kommer överta hela ansvaret för Autobokmjukvaran men kommer, för att göra det lättare för er, erbjuda support på både mjuk- och hårdvara (men i en del fall hänvisa hårdvarusupport till tillverkarnas supportavdelningar eller till UniPrint AB). Fakturering av framtida supportavgifter och nya licenser kommer fortsättningsvis också att göras av Linri AB, och nedan hittar du fullständiga kontakt- och bolagsuppgifter.

Förbrukningsvaror, t.ex. färgpatroner, CD skivor etc beställs enklast fr o m 2019-09-01 från UniPrint AB (daniel@uni-print.se).

Det är vår förhoppning att ert användande av Autobok också i framtiden skall vara snabbt och lätt.

Linri AB
556759-5847
Rickard Engberg
Brusmarvägen 10
761 97 Norrtälje
Tel. 070-5559498
Epost. rickard@autobok.se
Support. http://support.autobok.se
Absurd Ideas AB
556738-5629
Christian Almsted
Tel. 08-55033664
Epost. christian@absurdideas.se

Linri AB ny huvudman för Autobok

Pressmeddelande

Från den 1 mars 2019 övertar Linri AB ansvaret som huvudman för talboksbrännarprodukten Autobok.

Autobok förenklar för svenska bibliotek att producera talböcker från Myndigheten för tillgängliga media (MTM). Produkten automatiserar hela produktionskedjan.

Linri AB har sedan starten ansvarat för den tekniska utvecklingen av produkten och Absurd Ideas AB har ansvarat för försäljning och huvumannaskap. Efter en överenskommelse mellan bolagen övertar Linri AB totalansvaret för produkten. Absurd Ideas kommer fortsättningsvis ansvara för försäljning och support av hårdvara kopplad till Autobok.

Förändringen i ansvar påverkar inte priser, support- eller användarvillkor för produkten.

En ny webbsida

Välkommen till en ny webbsida för Autobok. Den är inte klar ännu, men den håller på att växa fram successivt.